ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ PITTA

ΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,

ΟΧΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΚΕΤΗ ΗΡΕΜΙΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ