ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ PITTA

Γύρω στο μεσημέρι και τα μεσάνυχτα (10-2 π.μ. και μ.μ.).

Σε ηλικία 20 - 40 ετών περίπου.

Μετά από φαγητά καυτερά, αλμυρά και όξινα.

Κατα τη διάρκεια της πέψης.

Σε διάρκεια νηστείας, δίαιτας.

Εάν διψάσει έντονα.

Σε έντονη έκθεση στον ήλιο.

Σε ζεστό καιρό, το καλοκαίρι.

Σε εκδήλωση θυμού και μίσους.

Όταν υπάρχει έντονη νοητική δραστηριότητα.