ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣH VATA

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

ΑΡΚΕΤΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ,ΥΠΝΟΣ

ΗΣΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΖΕΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΡΟΦΗ, ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΓΧΟΥΣ

ΜΑΣΣΑΖ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΕΛΑΙΟ