ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ

Ο ευκολότερος τρόπος να προσδιορίσει κανείς από μόνος του την ιδιοσυγκρασία του (κάνοντας μιά απλή αγιουρβεδική διάγνωση), είναι με τη μορφή "παιχνιδιού", συμπληρώνοντας δηλαδή κάποια κατάλληλα επεξεργασμένα ερωτηματολόγια. Υπάρχουν< δύο κυρίως τύποι αυτών των ερωτηματολογίων και κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν πιό εύκολο να παρακολουθήσουν τον πρώτο τύπο,ενώ άλλοι τον δεύτερο.

Στο Ayurveda.gr θα βρεί κανείς και τους δύο, με ονομασία "QUIZ" για τον πρώτο και "TEST" για τον δεύτερο:

1.- Ο πρώτος από τους δύο τύπους είναι ο κλασσικός τρόπος, κατα τον οποίο υπάρχουν τρία ξεχωριστά κεφάλαια με ερωτήσεις κατά κατηγορίες για το Vata, το Pitta και το Kapha αντίστοιχα. Στην πρώτη δηλαδή κατηγορία αναφέρονται τα κλασσικά σημεία της Αέρινης ιδιοσυγκρασίας, στη δεύτερη τα κλασσικά σημεία της Πύρινης και στην τρίτη αυτά της Υδάτινης.

Εδώ θα πρέπει κανείς να κρίνει εάν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται του ταιριάζουν πολύ, λίγο, ή καθόλου. Η αριστερή στήλη αντιστοιχεί στο 'ποτέ', ενώ η δεξιά στήλη στο 'πάντοτε'. Έτσι συγκεντρώνει τη βαθμολογία του στα τρία ξεχωριστά κεφάλαια και στο τέλος βλέπει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Υπάρχουν τρείς ξεχωριστοί πίνακες, ο κάθε ένας με ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ένα από τα τρία. Σημειώστε σε κάθε στήλη τί σας ταιριάζει καλύτερα σαν χαρακτηρισμός. Το "άριστα" της βαθμολογίας για ένα από τα τρία είναι να έχει σημειώσει κανείς και στις είκοσι πέντε ερωτήσεις την τελευταία απάντηση, δηλαδή το "πάντοτε". Πρακτικά μιλώντας αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί και για το λόγο αυτό η βαθμολογία των τριών Ενεργειών θα έχει σημαντική ποικιλία.

Οι στήλες έχουν την εξής επεξήγηση:

1 = Ποτέ
2 = Σπάνια
3 = Συχνά
4 = Συνήθως
5 = Πάντοτε
Εάν λοιπόν κάποιος γνωρίζει ότι πάντα κινείται γρήγορα, στην πρώτη ερώτηση στον πίνακα του Vata θα σημειώσει το νούμερο πέντε, ενώ εάν οι κινήσεις του ποτέ δεν είναι γρήγορες και είναι πάντα αργές, θα σημειώσει το νούμερο ένα. Με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρωθούν οι τρείς πίνακες, συνολικά δηλαδή εβδομήντα πέντε ερωτήσεις

2.- Ο δεύτερος τύπος ακολουθεί άλλη μέθοδο και σε αυτόν αναφέρονται διάφορα όργανα του σώματος, τρόποι συμπεριφοράς,συνήθειες της καθημερινής ζωής και αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά και των τριών ιδιοσυγκρασιών, συγκεντρωμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Θα πρέπει εδώ κανείς να "τσεκάρει" τη στήλη που του ταιριάζει καλύτερα και στη συνέχεια να μελετήσει τα αθροίσματα. Είναι προφανές ότι ο τύπος του είναι αυτός που θα έχει την υψηλότερη βαθμολογία. Eδώ η άθροιση θα γίνει ανά στήλη και το μέγιστο άθροισμα είναι σαράντα πέντε μονάδες, εάν κάποιος έχει απαντήσει θετικά σε όλες τις απαντήσεις μόνο στη μία από τις τρεις στήλες.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Είναι προφανές ότι κάποιο άτομο με καθαρή ιδιοσυγκρασία π.χ. Vata, θα έχει μία ξεκάθαρη διαφορά στο "σκόρ" που θα έχει πετύχει στις στήλες του Vata. Θα έχει για παράδειγμα στο Quiz ένα σκόρ Vata 80, Pitta 32, Kapha 28, ενώ στοTest θα έχει αντίστοιχα Vata 30, Pitta 8, Kapha 7.

Σήμερα είναι λίγο δύσκολο να υπάρξουν τέτοια ξεκάθαρα σκόρ και η πιό συνηθισμένη εικόνα είναι να προεξάρχουν τα δύο από τα τρία doshas, ενώ παράλληλα το τρίτο είναι αρκετά μακριά στη βαθμολογία.

Είναι δηλαδή πολύ πιό εύκολο να βρεθεί ένα σκόρ Vata 68, Pitta 59 και Kapha 32 στο Quiz και αντίστοιχα Vata 30, Pitta 26 και Kapha 12 στο Test. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μία ιδιοσυγκρασία Vata - Pitta.

Υπάρχει πάντα βέβαια η περίπτωση της "ισοπαλίας" στο σκόρ, με συνολικές δηλαδή βαθμολογίες παραπλήσιες. Εδώ είτε πρόκειται για μία μικτή ιδιοσυγκρασία τριπλού τύπου (εξαιρετικά σπάνιο επίσης), ή υπάρχουν κάποιες "λάθος" απαντήσεις (θελητά, ή αθέλητα). Θα πρέπει λοιπόν το άτομο να ξανακοιτάξει το όλο θέμα λίγο αργότερα, με πιό ψύχραιμο μάτι, ίσως μάλιστα να ρωτήσει και κάποιο κοντινό του πρόσωπο να τον βοηθήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, αφού δηλαδή καθορίσουμε τα βασικά περί ιδιοσυγκρασίας, έχει πολύ ενδιαφέρον να ερευνήσουμε ξεχωριστά τα σωματικά από τα ψυχοδιανοητικά συμπτώματα, έτσι ώστε να δούμε τι κυριαρχεί στο Σώμα και τι στο Νού. Να δούμε δηλαδή εάν το συγκεκριμένο άτομο είναι Vata στο Νου και Pitta στο Σώμα, ή ανάποδα.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πάμε πίσω στους πίνακες και να δούμε ότι στο μεν Quiz οι πρώτες ερωτήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με ψυχοδιανοητικά συμπτώματα ενώ πρός το τέλος υπάρχουν ερωτήσεις για το σώμα, ενώ στο Test οι ερωτήσεις ξεκινούν από τα σωματικά για να καταλήξουν στα νοητικά. Έτσι, βλέποντας την επι μέρους βαθμολογία των ερωτήσεων που μας ενδιαφέρουν, βγάζουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ειλικρίνεια στις απαντήσεις που θα δώσετε. Εκεί όπου υπάρχει αμφιβολία (διότι κάτι ισχύει τώρα ενώ κάτι άλλο συνέβαινε πρίν από πολλά χρόνια), θα πρέπει να σημειώνει κανείς αυτό που ισχύει για τον τελευταίο καιρό (τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια τουλάχιστον).

Επίσης θα πρέπει να ξεχωρίσει κανείς αυτό το οποίο επιθυμεί, από αυτό το οποίο τελικά κάνει. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει να είναι ακριβής στα ραντεβού του και να θέλει επίσης τα πράγματα στο σπίτι του να είναι άψογα τακτοποιημένα. Εάν όμως στην καθημερινή του ζωή τα καταφέρνει να φτάνει στα ραντεβού του μόνο με μισή ώρα καθυστέρηση,ενώ το σπίτι του μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, τότε θα πρέπει να σημειώσει με θάρρος (!) τη σωστή απάντηση.

Κανείς δεν πρόκειται να δώσει βραβεία, ή να επιπλήξει κάποιον για τις επιδόσεις του σε αυτά τα "παιχνίδια". Ο σκοπός είναι να δεί κανείς τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και, χωρίς "ωραιοποιήσεις", να σημειώσει τις σωστές απαντήσεις που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του. Θα πρέπει πάντα να θυμόσαστε ότι δεν υπάρχουν ποτέ και πουθενά "καλές" και "κακές" ιδιοσυγκρασίες. Θα πρέπει κανείς αναγνωρίζοντας την ιδιοσυγκρασία του, να την αποδεχθεί, να προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να την "φυσιολογικοποιήσει" και να ζήσει τη ζωή του σε αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

QUIZ
TEST