Ποιές είναι οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά το σύστημα αυτό, ο ανθρωπος για να ζήσει χρειάζεται πέντε λεπτά στοιχεία τα οποία είναι ο Αιθέρας, ο Αέρας, το Πύρ, το Ύδωρ και η Γή και υπάρχουν σε όλη τη Δημιουργία και φυσικά και στον ανθρωπο. Εξετάζοντας απλά το όλο θέμα μπορεί κανείς να πεί ότι για να υπάρξει η ζωή του κάθε ανθρώπου, αυτός χρειάζεται τροφή για να θρέψει το σώμα του (Γή), νερό για να πιεί (Ύδωρ), ήλιο και φώς (Πύρ), αέρα για να αναπνέει (Αέρας) και χώρο για την ύπαρξή του (Αιθέρας). Εάν κάτι από όλα αυτά λείψει, τότε το άτομο θα πεθάνει. Τα πέντε αυτά στοιχεία της Δημιουργίας, υπάρχουν στα φιλοσοφικά συστήματα όλων των λαών του κόσμου, από την Αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία, μέχρι την Κίνα και την Κεντρική Αμερική.

Όταν τα πάντα είναι συντονισμένα, εργάζονται σωστά και τα τρία επίπεδα του Ανθρώπου (Σώμα, Νούς και Φύση) είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους και με το περιβάλλον, τότε ο ανθρωπος απολαμβάνει την κατάσταση που ονομάζεται Υγεία.