Τί είναι με απλά λόγια αυτό το Αγιουρβεδικό σύστημα; Τί σημαίνει "Ayurveda";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η λέξη "Ayurveda" αποτελείται από δύο συστατικά:

1.- AYUS = Ζωή, Ζωτική Δύναμη, Υγεία

2.- VEDA = Ολοκληρωμένη Γνώση, Επιστήμη

Με τον όρο λοιπόν αυτόν που πρακτικά σημαίνει "Η επιστήμη της Ζωής", ή "Η Γνώση της Ζωής" υποννοείται ένα σύστημα το οποίο κατ’ αρχήν δεν έχει τίποτα να κάνει με ασθένεια και θεραπεία! Στο όνομά του δεν υπάρχει κάποιο συστατικό που να παραπέμπει σε ένα "πάθος", όπως συμβαίνει με την ομοιο-παθητική, αλλο-παθητική, κλπ, ούτε όμως και κάποια θεραπεία, όπως είναι η βοτανο-θεραπευτική, η φυτο-θεραπεία, η φυσιο-θεραπεία, και τα σχετικά.

Ο Ayurveda μιλάει για την ίδια τη Ζωή, για την όλη Δημιουργία, για το πώς ξεκίνησε και φτιάχτηκε το Σύμπαν και ο ανθρωπος. Συνεχίζει με στοιχεία για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κατάσταση των τριών "Επιπέδων Ύπαρξής" τους, του Υλικού "παχυλού" τους σώματος, του Νοητικού τους σώματος και της Εσώτερης Φύσης τους.

Ασχολείται με το πώς αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, και ένα μεγάλο μέρος των αγιουρβεδικών κειμένων αφιερώνεται στην Προληπτική Ιατρική, στο πώς δηλαδή τα άτομα δεν θα αρρωστήσουν, σεβόμενα και κυρίως αποδεχόμενα την Αληθινή τους Φύση και ζώντας σε αρμονία με το περιβάλλον τους. Και στο τέλος βέβαια, εάν κάτι δεν πάει καλά και εφόσον ο ανθρωπος "τα καταφέρει και αρρωστήσει", περιγράφει και τρόπους για το πώς θα επέλθει η θεραπεία και η αποκατάσταση της Υγείας.